Księga Psalmów 97,10 (NPD)

PAN miłuje każdego, kto zła nienawidzi.

On czuwa nad duszami wszystkich swoich świętych

i z pułapki nieprawych sam ich wyprowadza.

Księga Psalmów 5,5-6 (NPD)

18 stycznia 2020

Księga Psalmów 79,9 (NPD)

18 stycznia 2020