Księga Psalmów 75,5-9 (NPD)

Nie bądźcie więc zuchwali i w pysze swej nie trwajcie,
buntu nie podnoście(*1) w swojej nieprawości!
Przeciwko Niebiosom sprzeciwu nie wznoście,
nie bądźcie bezczelni w swojej wielkiej bucie,
bo prawdziwa chwała oraz wywyższenie
nie pochodzi z Ziemi, jej źródeł tu nie znajdziesz(*2).
Tylko Bóg jest Sędzią nad całym stworzeniem,
On ma moc wywyższyć, ale i poniżyć!
W ręku PANA jest puchar gniewem wypełniony,
jak winem musującym pełnym ostrych przypraw.
Z niego będzie nalewał podczas swego sądu,
nieprawi go wypiją aż do dna, z osadem(*3).

———-

(*1) Dosł. „nie wznoście swego rogu”.

(*2) Dosł. „Wywyższenie nie przyjdzie ani ze wschodu, ani z zachodu, ani z żadnej pustyni”.

(*3) Obrazy pucharu Bożego gniewu są przedstawione również w Iz 51,17; Jr 25,15-29; Ez 23,31-34; Ab 16; Za 12,2; Ps 60,5; Ap 14,10. Jest on przeciwieństwem kielicha zbawienia (por. Ps 116,13).

Księga Psalmów 74,20-23 (NPD)

28 września 2019

Księga Psalmów 76,5-11 (NPD)

28 września 2019