Księga Psalmów 71,5-6 (NPD)

Bo Ty, Panie BOŻE, jesteś mą nadzieją;
od młodości przecież tylko Tobie ufam!
Od dnia mych narodzin jesteś mi obrońcą.
Ty mnie wydobyłeś z łona matki mojej,
dlatego swe modlitwy ku Tobie kieruję!

Księga Psalmów 9,10-11 (NPD)

16 stycznia 2020

Księga Psalmów 5,5-6 (NPD)

16 stycznia 2020