Księga Psalmów 71,1-4 (NPD)

O, PANIE, w Tobie złożyłem nadzieję,
więc spraw, abym wstydem nie został okryty!
Swą sprawiedliwością ocal mnie z rąk wroga,
wysłuchaj moich błagań i daj mi zbawienie!
Bądź mi skałą schronienia ratunek dającą,
na której zawsze znajdę bezpieczeństwo,
bo Ty przecież jesteś mą twierdzą i Opoką!
O Boże, uwolnij mnie z mocy nieprawego,
z ręki przestępcy i ciemiężyciela.

Księga Izajasza 53,3-9 (NPD)

7 lipca 2019

Księga Psalmów 8,2 (NPD)

7 lipca 2019