Księga Psalmów 2,11-12 (NPD)

Służcie PANU, lecz czyńcie to w wielkiej bojaźni,
w Nim radość odnajdujcie, szacunkiem przepełnieni.
Uznajcie Syna, by gniewem nie zapłonął;
byście nie zginęli, błądząc na swych drogach.
Gdy gniew Jego wybuchnie, tylko ci przetrwają,
którzy w Nim ufność swoją położyli!

Księga Psalmów 1, 1-2 (NPD)

6 października 2019

Księga Przysłów 5,3-6 (NPD)

6 października 2019