Księga Psalmów 147,4-6 (NPD)

Ten, który ustalił liczbę gwiazd na niebie
i każdą z osobna nazywa po imieniu,
On jest wielkim Panem, potężnym i mocnym,
a Jego mądrość jest niezmierzona!
PAN wspiera wszystkich, którzy są pokorni,
lecz poniża nieprawych, do ziemi ich przygniata.

Księga Psalmów 79,9 (NPD)

20 stycznia 2020

Księga Psalmów 51,18-19 (NPD)

20 stycznia 2020