Księga Psalmów 145,3-7 (NPD)

Jak wielki jesteś, PANIE, jak bardzo godzien chwały!
Twa wielkość jest po prostu nie do ogarnięcia!
Twe dzieła są głoszone poprzez pokolenia,
a Twoja wszechmoc ciągle obwieszczana.
Opiewają chwałę Twego majestatu
i wciąż wspominają Twe cudowne czyny,
które nadal przejmują bojaźnią ogromną.
Ja także pragnę głosić wielkość Twoją, Panie,
wszędzie rozpowiadać o Twojej dobroci
i z radością rozgłaszać Twoją sprawiedliwość.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 4,1-20 (NPD)

16 sierpnia 2019

Księga Psalmów 145, 8-9 (NPD)

16 sierpnia 2019