Księga Psalmów 103,17-18 (NPD)

Lecz łaska PANA trwać będzie na wieki,
otrzyma ją każdy człowiek bogobojny.
Swą sprawiedliwością Pan także otoczy
jego rodzinę – dzieci jego dzieci.
Gdyż daje ją wszystkim, którzy są Mu wierni
i strzegą Jego Słowa, pełnią Jego wolę.

 

Księga Psalmów 9,10-11 (NPD)

12 lutego 2020

1 List do Koryntian 10,14-22 (NPD)

12 lutego 2020