Księga Przysłów 30,5 (NPD)

Całe Boże Słowo jest czystą prawdą.
Jest ono obroną dla tych, którzy
w Jego światłości schronienia szukają.

Księga Przysłów 12,18 (NPD)

23 grudnia 2019

Życzenia świąteczne

23 grudnia 2019