Księga Przysłów 18,21 (NPD)

Język w swej mocy ma życie i śmierć.
Plotkarz sam niechybnie tego doświadczy.

Księga Przysłów 16,19 (NPD)

30 grudnia 2019

Księga Przysłów 16,24 (NPD)

30 grudnia 2019