Księga Przysłów 14,23 (NPD)

Kto trudzi się w mozole, ten zyski osiąga,
czcza gadanina i puste słowa prowadzą do biedy.

Księga Przysłów 2,11 (NPD)

15 czerwca 2019

Księga Ezechiela 7,9 (NPD)

15 czerwca 2019