Księga Przysłów 14,15 (NPD)

Prostak wchodzi we wszystko, do czego go zachęcą,
lecz roztropny zawsze rozważa swoje kroki.

Księga Przysłów 8,13 (NPD)

28 maja 2019

Księga Przysłów 11,5 (NPD)

28 maja 2019