NPD – Informacje na temat przekładu metodą ekwiwalentów dynamicznych


Tytuł: NPD – Informacje na temat przekładu metodą ekwiwalentów dynamicznych
Wydanie:
pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2021
Format: PDF
Cena: publikacja darmowa do pobrania elektronicznego

Pobierz PDF Wspieraj projekt

Description

Przekład dynamiczny to takie tłumaczenie, które dąży do pełnej naturalności wypowiedzi, oddając jednocześnie w sferze pojęciowej czytelnika sens wypowiedzi powstałej w innym środowisku kulturowym. Z tego powodu przekład dynamiczny musi spełniać cztery podstawowe wymagania: 1) być sensowny; 2) oddawać przekaz i ducha oryginału; 3) cechować się naturalnością i swobodą wyrazu; 4) wywoływać u dzisiejszego czytelnika podobną reakcję, jaką oryginał wywoływał u współczesnych mu czytelników. Z tego powodu należy spodziewać się, że czasami może dochodzić do konfliktu pomiędzy treścią (znaczeniem) a formą (stylem), a wtedy jedna ze stron będzie musiała poddać się drugiej. Na ogół tłumacze są zgodni w tym, że w sytuacjach, gdy dobry kompromis nie jest możliwy, trzeba sens (meritum) przekazu traktować jako sprawę ważniejszą od stylu. Niemniej tłumacz powinien zabiegać o skuteczne połączenie tych dwóch aspektów, ściśle związanych w każdym komunikacie.

Przekład zorientowany na ekwiwalencję dynamiczną można zatem opisać jako tłumaczenie, o którym osoba dwujęzyczna i dwukulturowa powiedziałaby z przekonaniem: „Tak właśnie byśmy to ujęli”. Skoro więc podstawowym wymogiem przekładu dynamicznego jest jego zorientowanie na ekwiwalencję reakcji czytelnika, a nie ekwiwalencję formy, to takie tłumaczenie musi całościowo dostosować się do istotnych aspektów komunikowania się z odbiorcami przez odpowiedni wybór stylu języka i kultury przekładu, a także przez kontekstowe osadzenie tłumaczonego komunikatu. Takie całościowe dostosowanie języka i kultury przekładu do czasów współczesnych jest niezbędnym składnikiem każdego przekładu dynamicznego.