Księgi mądrościowe (NPD) – audiobook

50,00 


Featured Image
Featured Image
Featured Image

KSIĘGI MĄDROŚCIOWE – AUDIOBOOK

(Księga Koheleta, Księga przysłów i Księga Hioba we współczesnym języku polskim)
Nowy Przekład Dynamiczny

Wydanie: pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2022
Czas nagrania: 06h:29m:54s
Format: CD mp3
Czyta: Andrzej Seweryn
Muzyka: Rafał Gorączkowski

 

Zamów egzemplarz Wspieraj projekt

Description

Słynna łacińska sentencja Horacego poucza: „Miej odwagę być mądrym” (Sapere aude). Od wieków ludzie poszukują mądrości, która wskaże im, jak być szczęśliwym, jak układać relacje z innymi ludźmi, jak nie zagubić się w zmieniającym się świecie, czy wreszcie jak znaleźć szacunek w oczach innych ludzi. Dla wielu droga ta wiodła przez podążanie za wskazaniami filozofów czy mędrców. Natomiast kultura judeochrześcijańska od wieków karmi się słowami zawartymi w biblijnych księgach mądrościowych takich jak: Księga Koheleta, Księga przysłów czy Księga Hioba. Sporo sentencji z tych ksiąg weszło na stałe do języka potocznego, jednakże wiele z nich brzmi dziś dość archaicznie, przez co są wypierane z języka codziennego. Proces ten został zauważony przez redaktorów Wydawnictwa NPD, które podjęło się skomplikowanego i czasochłonnego przygotowania nowych tłumaczeń starotestamentalnych ksiąg mądrościowych. Zastosowana w tym procesie metoda ekwiwalencji dynamicznej, stosująca równoważniki znaczeniowe fraz starożytnych, zaskakuje odbiorców Bożego Słowa oraz lingwistów głębokością i prostotą przekazu Bożego orędzia mądrości, które zostało podane w zrozumiałym dla współczesnego czytelnika języku polskim, bez naruszania sensu przekazu.

prof. dr hab. Krzysztof Bardski
Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej
Wydział Teologiczny UKSW

 

Wydanie pierwsze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.