Księga Koheleta

9,99 


Tytuł: Księga Koheleta (NPD)
Wydanie:
pierwsze
Data i miejsce wydania: Warszawa 2021
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: zeszytowa
Liczba stron: 48
ISBN: 978-83-63828-51-6
Egzemplarz pilotażowy

Stary Testament we współczesnym języku polskim z komentarzem filologicznym, historycznym i teologicznym

Zamów egzemplarz drukowany Wspieraj projekt

Description

Przynależna do biblijnej literatury mądrościowej starotestamentowa Księga Koheleta, zwana też w tradycji Księgą Eklezjastesa, swoją osobliwość zaznacza na wielu płaszczyznach tekstowych. Obecny niemal na całej przestrzeni tego swoistego traktatu gorzki ton przemyśleń Autora biblijnego nad przemijalnością życia i marnością wszelkich poczynań, jakie człowiek podejmuje „pod słońcem”, w warstwie językowej ujawnia całą kolekcję form i gatunków wywodzących się z różnych tradycji i kultur starożytnych. Zachowanie w przekładzie owego bogactwa językowego i gatunkowego jest zadaniem dla tłumacza niemal karkołomnym, wymagającym na równi kompetencji biblistycznych, historyczno-kulturowych, jak też filologicznych. Próbie sprostania tym wyzwaniom stara się wychodzić naprzeciw przekład dynamiczny, dający prymat wierności głównej myśli przekazu biblijnego nad literalną dosłownością. Lektura najnowszego tłumaczenia Księgi Koheleta, powstałego jako kolejny owoc prac w ramach inicjatywy Nowego Przekładu Dynamicznego Pisma św. na współczesny język polski, odsłania w pełni udaną realizację owych dyrektyw translacyjnych. Co więcej, ich osiągnięcie dokonało się z poszanowaniem zarówno zasady komunikatywności, jak też potrzeby zachowania tych obszarów języka przekładowego, w których obecność zaznaczają tradycyjne właściwości polszczyzny biblijnej.

prof. dr hab. Stanisław Koziara
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

                                                                                                                                                   

Księga Koheleta w przekładzie NPD mówi raczej o ulotności niż marności życia „pod słońcem”, co wydaje się ciekawą, nową wersją tłumaczenia. Polecam to wydanie wszystkim potrzebującym odświeżonego spojrzenia na tę ważną Księgę oraz – ze względu na cenne wskazówki i komentarze wprowadzające – czytelnikom dopiero rozpoczynającym swą podróż przez Biblię. Przyjdź Królestwo Twoje – w nas i przez nas!

prezbiter dr Mateusz Wichary
Przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w RP