Pierwszy list do Koryntian 1,10 (NPD)

Drodzy bracia i siostry, tak bardzo pragnę, abyście razem ze mną wyznawali tę samą prawdę(*1) o charakterze(*2) Chrystusa i, nie odstępując(*3) od Niego, w tym samym myśleniu i przekonaniach wytrwali w Nim do końca!

══════════

(*1) Gr. to auto legete – dosł. „mówili to samo”.
(*2) Dosł. „przez imię”. Mamy tu do czynienia z klasyczną hebrajską metonimią opisującą charakter. W czasach antycznych imię własne było zawsze formą ekspresji cech wewnętrznych lub zewnętrznych danej osoby.
(*3) Gr. schisma – słowo to w kontekście biblijnym oznacza odstąpienie od prawdy.

 

Księga Psalmów 49 (NPD)

2 września 2020

Pierwszy list do Koryntian 1,18-25 (NPD)

2 września 2020