Nagranie audio Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie ZAKOŃCZONE!

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele NPD,

z prawdziwą radością informujemy, że wczoraj zakończyliśmy proces nagrywania finalnej wersji tekstów Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie (cały NT!!!). Praca z Andrzejem Sewerynem była dla nas wielką przyjemnością. Jego wielki profesjonalizm i pokorne podejście do tego zadania sprawiły, że sesje nagraniowe w studio przebiegły bardzo sprawnie. Teraz Rafał Gorączkowski przystępuje do porządkowania i czyszczenia zarejestrowanego materiału. Kolejnym krokiem będzie komponowanie muzyki. Ta część pracy została zaplanowana na kolejne 12 miesięcy. Polecamy go Waszej modlitwie, aby w swojej pracy był nie tylko otaczany szczególną opieką Najwyższego, ale również wrażliwy na Boże prowadzenie.

Zespół NPD

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,3 (NPD)

1 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,5 (NPD)

1 lipca 2020