Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,5 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy mają w swych sercach tyle pokory, by całkowicie poddać się Bogu! Tylko tacy bowiem dostaną w dziedzictwie Nową Ziemię(*1)!

————–

(*1) Por. Ap 21,1.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,4 (NPD)

2 marca 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,6 (NPD)

2 marca 2019