Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,10-12 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowania z powodu peł­nie­nia Bożej woli(*1)! Królestwo Niebios jest bowiem przygotowane tylko dla takich ludzi! Kiedy więc z mojego powodu jesteście znieważani, gdy z uwagi na mnie spadają na was po­mówie­nia i fałszywe oskarżenia, bądźcie pewni, że spotkało was wyróżnienie(*2). To bowiem jest znakiem, że macie udział w Królestwie Niebios! Weselcie się wówczas w duchu i radujcie się, gdyż nagroda, jaka was czeka w Niebiosach, będzie wielka. I pamiętajcie, że tak samo byli prześladowani Boży prorocy, którzy żyli przed wami!

—————-

(*1) Dosł. „z powodu sprawiedliwości”. Kwestią zasadniczą jest odróżnienie dwóch pojęć: sprawiedliwości wg rozumienia świata i sprawiedliwości Bożej. Jezus odnosi się tu oczywiście do tej drugiej, a o niej czytamy, że: (a) żaden człowiek nie spełnia jej standardów (por. Rz 3,10-12); (b) dostępna dla ludzi jest jedynie w Chrystusie (por. Rz 1,16-17; Rz 3,21-22; Rz 5,21; Ef 4,24; Flp 3,9). Stan sprawiedliwości w Chrystusie jest oczywiście Bożą wolą i Bożym planem zbawienia dla ludzkości. Z uwagi na to Redakcja NPD użyła stosownego ekwiwalentu znaczeniowego.

(*2) Por. Flp 1,29; 1 P 4,13; Ap 2,3.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 8,1-21 (NPD)

26 lutego 2019

List do Hebrajczyków i List Judy(NPD)

26 lutego 2019