Księga Micheasza 6,8 (NPD)

Ludzie, dlaczego ciągle o to pytacie? Przecież PAN wyraźnie powiedział, co jest dobre i czego od was oczekuje. On chce abyście czynili to, co jest prawe, ukochali miłosierdzie i pokornie podążali za Nim – waszym Bogiem.

Listy Apostoła Pawła (zebrane w jednym tomie)

1 czerwca 2019

Księga Micheasza 3,11 (NPD)

1 czerwca 2019