Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 11,29-32 (NPD)

Jak bardzo zepsutym pokoleniem jesteście wy wszyscy, którzy szukacie cudów i polegacie na znakach z Niebios. Jednak żaden znak z Niebios poza znakiem proroka Jonasza(*1) nigdy nie będzie wam dany! Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy(*2), takim samym znakiem dla was jestem ja, Syn Człowieczy. Królowa Południa(*3) stanie na Sądzie jako świadek i potępi was, gdyż ona przybyła z odległej krainy, aby wsłuchać się w mądrość Salomona, a przecież wy macie do czynienia z kimś większym niż Salomon. Ludzie z Niniwy jako świadkowie na Sądzie staną przeciwko wam i was potępią! Oni bowiem opamiętali się słysząc wołanie Jonasza(*4), a przecież wy macie do czynienia z kimś większym niż Jonasz.

——————

(*1) Chodzi o Jonaszowe nawoływanie do opamiętania (por. Księga Jonasza). Mt 12,39-40 wyjaśnia dodatkowo, że chodzi tu o zmartwychwstanie Chrystusa w trzecim dniu po śmierci.

(*2) Zob. Księga Jonasza.

(*3) Określenie opisujące królową Saby (zob. 1 Krl 10,1-13). Saba (hebr. Szeba) była krainą leżącą na południe od Izraela, położoną po obu stronach Morza Czerwonego, ze stolica w Aksum. Prawdopodobnie obejmowała obecne tereny Etiopii i Jemenu.

(*4) Zob. Jon 3,4-10.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 9,57-62 (NPD)

28 lutego 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,4 (NPD)

28 lutego 2019