List do Hebrajczyków 6,9-12 (NPD)

I chociaż wspominamy tutaj o tym, to jednak nie mamy o was takiej opinii. Liczymy(*1) raczej na to, że trzymając się drogi zbawienia, odznaczacie się lepszymi przymiotami. Bóg zaś nie jest niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o waszym obecnym czy wcześniejszym postępowaniu w miłości, którą Mu okazujecie przez ofiarne wspomaganie braci i sióstr w Chrystusie.  Decydując się podjąć ten temat pragnęliśmy jedynie pobudzić was do usilnego starania o wytrwanie w żarliwości aż do końca, to znaczy do Dnia, w którym dokona się spełnienie naszej nadziei.  Chodzi nam bowiem jedynie o to, byście przypadkiem nie popadli w gnuśność, lecz byli gorliwymi naśladowcami tych, którzy przez niezłomną wytrwałość(*2) i żarliwą ufność złożoną w PANU, dziedziczą Jego obietnice.

══════════

(*1) Gr. peitho może także znaczyć „mieć ufność w jakiejś sprawie”.

(*2) Do tej kwestii autor listu powraca w rozdziale 11.

 

List do Hebrajczyków 6,4-8 (NPD)

9 grudnia 2018

List do Hebrajczyków 6,13-20 (NPD)

9 grudnia 2018