List do Hebrajczyków 10,32-36 (NPD)

Bracia i siostry, wspomnijcie dawne dni, gdy po otrzymaniu oświecenia gorliwie trwaliście w PANU, zmagając się z różnego typu cierpieniami.  Doświadczaliście wówczas publicznie obelg i prześladowań – zarówno wy sami, jak i bracia oraz siostry w wierze, przy których staliście.  Współcierpieliście z więzionymi. A kiedy mienie wasze było grabione wy radowaliście się świadomością, że w Niebiosach macie większe dziedzictwo i jest ono niezniszczalne.  Nie porzucajcie zatem tej żarliwej ufności, z powodu której w Niebiosach czeka was wspaniała nagroda, lecz uzbrójcie się w wytrwałość, abyście pełniąc wolę Boga, dostąpili spełnienia Jego Obietnicy.

List do Hebrajczyków 10,21-31 (NPD)

22 grudnia 2018

List do Hebrajczyków 10,39-11,3 (NPD)

22 grudnia 2018