List do Galatów 5,13-15 (NPD)

Bracia i siostry, pamiętajcie, że zostaliście powołani do prawdziwej Bożej wolności, której jednak nie można utożsamiać ze swawolą czy z folgowaniem żądzom cielesnym(*1). Chodzi bowiem o to, abyście trwali w Chrystusowej wolności zawsze gotowi do wzajemnego służenia sobie w postawie ofiarnej Bożej miłości. Całe Prawo bowiem realizuje się w jednym przykazaniu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego(*2). A jeśli wy zamiast tego kąsacie się i gryziecie między sobą, to uważajcie, byście się wzajemnie nie pożarli.

══════════

(*1) Por. Rz 8,21; Rz 14,15; Rz 15,1-3.

(*2) Por. Kpł 19,18. Jezus odnosząc się do tego samego przykazania w Mt 22,37-40, stwierdził, że na dwóch przykazaniach: (1) miłości Boga oraz (2) miłości bliźniego opiera się nie tylko całe Prawo (Księga Prawa), lecz także i Prorocy (Księgi Prorockie).

List do Galatów 5,4-6 (NPD)

25 sierpnia 2018

List do Galatów 5,16-17 (NPD)

25 sierpnia 2018