List do Filipian 1,27-28 (NPD)

Postępujcie więc na co dzień jako ci, którzy mają obywatelstwo Niebios(*1), godnie reprezentując Chrystusa i Dobrą Wiadomość o ratunku, jaki jest w Nim ustanowiony, abym – niezależnie od tego, czy będąc u was, czy też słuchając informacji na wasz temat – miał pewność, że trwacie w duchowej jedności i jednomyślnie stajecie w obronie Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie, nie dając przeciwnikom w niczym się zastraszyć. Dla nich postawa, jaką w was zobaczą, będzie zapowiedzią nie tylko ich niechybnej zguby, ale i waszego zbawienia, które otrzymacie z rąk samego Boga(*2).

══════════

(*1)     Por. Ef 2,19 oraz Flp 3,20.
(*2)     Por. 2 Kor 2,14-16.

Księga przysłów 10,13 (NPD)

14 maja 2021

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 12,42-48 (NPD)

14 maja 2021