Księga Przysłów 3,5-8 (NPD)

Z całego serca zaufaj PANU,
nie polegaj na własnym spraw postrzeganiu.
Lgnij do Niego w każdej sytuacji,
a On wyrówna ścieżki twego życia.
Nie bądź przekonany o własnej mądrości,
trwaj w bojaźni PANA i zła się wystrzegaj.
To zdrowiem będzie dla twojego ciała
i odświeżeniem dla twojego wnętrza.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 18,18-30 (NPD)

24 listopada 2018

List do Hebrajczyków 1,1-4 (NPD)

24 listopada 2018