Księga Przysłów 27,15-16 (NPD)

Kłótliwa żona jest tak drażniąca,
jak dach cieknący, gdy leje deszcz,
a wszelkie próby jej powstrzymania
są jak starania zatrzymania wiatru
albo ściskania oliwy garściami.

Księga Przysłów 19,13 (NPD)

31 lipca 2018

Księga Przysłów 27,22 (NPD)

31 lipca 2018