Księga przysłów 21,17 (NPD)

Nędza czeka ludzi rozmiłowanych w hulaszczym życiu;
kto lubi wino i obfite jedzenie bogactwa nie posiądzie(*1).

══════════

(*1) W całej Biblii na temat hedonizmu znajdujemy nie tylko obserwacje (jak tutaj), ale także negatywne oceny moralne (por. Mt 16,25; Łk 8,14; Łk 16,15; Łk 16,25; 1 Kor 10,6-7; Ef 5,5; Tt 3,3; Jk 4,1). Jak stwierdza Boże Słowo, hedoniści nie zgromadzą żadnego majątku – ani na Ziemi, ani tym bardziej w Niebiosach.

 

Księga przysłów 21,18 (NPD)

3 czerwca 2021

Naród wybrany

3 czerwca 2021