Księga przysłów 14,5 (NPD)

Wiarygodny świadek nie kłamie w żadnej sytuacji,
świadek fałszywy wszędzie rozgłasza oszczerstwa.

VIDEO - Wystąpienie Szczepana przed Sanhedrynem Jerozolimskim - Dz 7,2-60 (NPD)

13 stycznia 2022

Księga przysłów 14,6 (NPD)

13 stycznia 2022