Księga przysłów 14,3 (NPD)

Buta i pycha skutkują rózgą na plecach głupca,
słowa pokory strzegą mądrych przed kłopotami.

VIDEO - Wystąpienie Apostoła Pawła w Antiochii Pizydyjskiej - Dz 13,13-49 (NPD)

10 stycznia 2022

Księga przysłów 14,4 (NPD)

10 stycznia 2022