Księga przysłów 14,2 (NPD)

Człowiek trwający w prawości dowodzi,
że w jego sercu króluje bojaźń PANA.
Kto chodzi krętymi ścieżkami, wyjawia,
że gardzi Najwyższym i Jego drogami.

Księga przysłów 14,1 (NPD)

8 stycznia 2022

VIDEO - Wystąpienie Apostoła Pawła w Antiochii Pizydyjskiej - Dz 13,13-49 (NPD)

8 stycznia 2022