Księga Przysłów 14,12 (NPD)

Są drogi, które naiwnym wydają się proste,
lecz na ich końcu śmierć na nich czeka.

Księga Przysłów 14,8 (NPD)

18 października 2020

Księga Przysłów 14,18 (NPD)

18 października 2020