Księga przysłów 13,7 (NPD)

Zdarza się, że biedak udaje bogacza,
chociaż nic nie ma i brak mu wszystkiego.
Częściej jednak bogacz skamle niczym nędzarz,
choć sam dysponuje ogromnym majątkiem.

Księga przysłów 13,6 (NPD)

29 września 2021

Cherubiny (cheruby)

29 września 2021