Księga przysłów 12,4 (NPD)

Dzielna i zaradna(*1) żona – koroną chwały męża,
bezwstydna i rozrzutna – próchnicą jego kości.

══════════

(*1) Por. Prz 31,10-31.

Księga przysłów 12,3 (NPD)

25 sierpnia 2021

Księga przysłów 12,5 (NPD)

25 sierpnia 2021