Księga przysłów 12,1 (NPD)

Miłuje mądrość, kto rozważa słowa upomnienia;
kto z nienawiścią odnosi się do nagany, jest głupcem.

Księga przysłów 11,29 (NPD)

22 sierpnia 2021

Księga przysłów 12,2 (NPD)

22 sierpnia 2021