Księga przysłów 11,4 (NPD)

W Dniu Sądu bogactwa na nic się nie zdadzą,
lecz prawość(*1) może od śmierci wyratować(*2).

══════════

(*1) Hebr. cedaqah – można także tłumaczyć jako „sprawiedliwość”. Zgodnie z Rz 3,10 żaden człowiek w Bożych oczach nie jest sam z siebie sprawiedliwy. Tytuł sprawiedliwego może otrzymać jedynie z Bożego nadania w Chrystusie – por. 1 Kor 1,30; Flp 3,9; 1 P 3,18; 2 P 1,1; 1 J 2,1.

(*2) Przeczucie Salomona zostało lepiej wyjaśnione przez Apostoła Pawła w Rz 3,21-26.

Księga przysłów 11,3 (NPD)

23 czerwca 2021

Duch Świętego Boga

23 czerwca 2021