Księga Przysłów 11,27 (NPD)

Szukający dobra, doświadczy łaski PANA, 
zło zaś znajdzie tego, kto za nim podąża.

Księga Przysłów 13,3 (NPD)

24 października 2020

Księga Przysłów 13,4 (NPD)

24 października 2020