Księga Przysłów 11,25 (NPD)

Kto krzepi innych sam również zostanie pokrzepiony,
a kto innych poi, ten również zostanie napojony.

Księga Przysłów 13,1 (NPD)

15 października 2020

Księga Przysłów 13,18 (NPD)

15 października 2020