Księga przysłów 11,21 (NPD)

Prawda jest taka, że ludzie do zła lgnący,
nie ujdą konsekwencji – kary na wieki(*1).
Tymczasem osoby dążące do prawości
dobro odziedziczą, będą wybawieni(*2).

══════════

(*1) Por. J 3,19-21; Hbr 12,14.
(*2) Por. J 1,12-13.

Dziesięciny i ofiary

27 lipca 2021

Księga przysłów 11,22 (NPD)

27 lipca 2021