Księga przysłów 10,12 (NPD)

Nienawiść wzbudza kłótnie i swary podkręca,
miłość błędy skrywa i wszelki grzech pomija.

Księga przysłów 10,10 (NPD)

9 maja 2021

Księga przysłów 10,13 (NPD)

9 maja 2021