Księga przysłów 10,28 (NPD)

Nadzieja prawych zostanie zwieńczona radością(*1),
grzesznicy zaś skończą w grozie i cierpieniu(*2).

══════════

(*1) Por. Mt 25,21.
(*2) Por. Mt 25,30.

Księga przysłów 10,26 (NPD)

12 czerwca 2021

Droga szabatowa

12 czerwca 2021