Księga Koheleta 9,7-10 (NPD)

Pożywiaj się zatem swoim chlebem i kosztuj wina z wdzięcznością i radością, gdyż ludzka radość i wdzięczność są Bogu(*1) miłe.  Ubieraj się schludnie i czysto. Dbaj o swój wygląd, z rozwagą używając dostępnych wonności!  Przez wszystkie dni doczesnego życia rozkoszuj się intymnością ze swoją ukochaną małżonką. To bowiem jest darem od Boga pośród znoju, którym trudzisz się na co dzień.  Czego się podejmujesz, czyń najlepiej, jak umiesz, gdyż w Szeolu niczego dokonać już nie zdołasz. Tam nikt nie doceni twojego starania ani twojej pracy, wiedzy czy mądrości.

══════════

(*1) Hebr. Elohim – Bóg.

Księga Koheleta 9,1-6(NPD)

17 marca 2021

Księga Koheleta 10,2 (NPD)

17 marca 2021