Księga Koheleta 7,11-12 (NPD)

Dziedzictwo mądrości jest lepsze od dóbr otrzymanych w spadku,
przynosi bowiem więcej korzyści tym, którzy chodzą w światłości.
W cieniu mądrości jest więcej ochłody niż w objęciach bogactwa,
gdyż tylko ona daje prawdziwe poznanie i wiedzę wiodącą do Życia(*1).

══════════

(*1) Chodzi o odwieczne i nieskończone Boże Życie, które dla ludzi jest dostępne w tylko Chrystusie (por. J 14,6).

Księga Koheleta 7,10 (NPD)

21 lutego 2021

Filip Apostoł

21 lutego 2021