Księga Koheleta 7,1-2 (NPD)

Zachowanie dobrego imienia(*1) ma większą wartość niż najwspanialsze rozkosze(*2), a dzień czyjejś śmierci przynosi innym więcej refleksji niż jego narodziny.
Lepiej jest udać się do domu żałoby niż wziąć udział w hucznym przyjęciu, bo świadomość przemijania ma dla mądrości życia znacznie większą wartość.

══════════

(*1) Metonimia dobrej opinii, renomy, uznania i reputacji.
(*2) Dosł. „najdroższe wonności”.

Gehenna

14 lutego 2021

Księga Koheleta 7,3 (NPD)

14 lutego 2021