Księga Koheleta 11,6 (NPD)

Gdy rozpoczynasz siew o poranku, nie spocznij aż do wieczora.
Zasiewaj różne rodzaje zbóż, a nie tylko jeden gatunek,
nigdy bowiem nie wiesz, który z nich dobry plon przyniesie,
być może jeden albo drugi, a może wszystkie okażą się dobre.

Apollos

22 kwietnia 2021

Księga Koheleta 11,7-8 (NPD)

22 kwietnia 2021