Księga Koheleta 11,5 (NPD)

Skoro nie wiesz, w jaki sposób duch(*1) wstępuje
w dzieciątko rosnące w łonie(*2) swojej matki,
jak możesz twierdzić, że pojmujesz działanie Boga(*3),
który sprawia to wszystko w tak cudowny sposób?

══════════

(*1) Hebr. ruah – słowo to jest wieloznaczne. Może znaczyć „duch”, ale także „tchnienie”, „powiew”, „wiatr”. Wybór słowa w tłumaczeniu zależy od bezpośredniego kontekstu. W ST często spotykamy określenie RUAH HA-KODESZ, które tłumaczy się: „Duch Świętego” (w sensie: „Duch Tego Jedynego, Który Jest Święty”), „Duch Świętości” lub w nawiązaniu do NT: „Duch Świętego Boga”. Inni tłumaczą ten werset „jak nie znasz drogi wiatru” lub „jeśli nie rozumiesz, jak wiatr wybiera swą drogę”.

(*2) W antropologii biblijnej wstępowanie ducha w ciało (ożywianie istoty) bywa też określane jako wstępowanie duszy (hebr. nefesz) w ciało. Biblia wyraźnie podkreśla, że każde życie jest definiowane przez krew (por. Kpł 17,11; Kpł 17,14; Pwt 12,23), która w ludzkiej zygocie pojawia się około 40. dnia od poczęcia. A zatem moment pojawienia się krwi należy przyjąć jako ukonstytuowanie się nowego życia w łonie matki. Od tego momentu nie ma już mowy o zygocie, ale o człowieku, który ma ducha (duszę) i dzień po dniu rozwija się w łonie matki.

(*3) Hebr. Elohim.

 

Księga Koheleta 11,4 (NPD)

20 kwietnia 2021

Apollos

20 kwietnia 2021