Księga Koheleta 1,1-3 (NPD)

Oto słowa mędrca(*1), który był synem króla Dawida i panował w Jerozolimie. Mędrzec powiedział: „Wszystko, co człowiek czyni sam z siebie(*2), jest bez znaczenia. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia! Czy może człowiek odnieść w wieczności jakąkolwiek korzyść z własnej pracy na Ziemi?”.

══════════

(*1) W tekście hebr. qohelet, co znaczy „mędrzec” lub „nauczyciel”.

(*2) Apostoł Paweł w Ef 2,10 wyjaśnił, że znaczenie mają tylko te czyny, które Bóg przygotował człowiekowi do wykonania.

Księga Koheleta 10,1 (NPD)

6 stycznia 2021

Księga Koheleta 11,4 (NPD)

6 stycznia 2021