Księga Koheleta 10,14 (NPD)

Głupiec wciąż się przechwala, czego to dokona,
jednak nikt nie wie – nawet on sam – co w końcu uczyni.
Z takim nie można planować żadnego działania.

Księga Koheleta 10,13 (NPD)

10 kwietnia 2021

Księga Koheleta 10,15 (NPD)

10 kwietnia 2021