Księga Koheleta 10,16-17 (NPD)

Zguba czeka kraj, którego władca jest młokosem,
a jego ministrowie wesoło ucztują od samego rana.
Szczęśliwa jest kraina, którą rządzi człowiek szlachetny,
a ministrowie posilają się tylko dla wzmocnienia sił.
Tacy nie biorą udziału w ucztach i bankietach,
na których króluje obżarstwo i pijaństwo.

Księga Koheleta 10,15 (NPD)

12 kwietnia 2021

Anioł, aniołowie

12 kwietnia 2021