Księga Izajasza 55,6-7 (NPD)

Szukajcie PANA, dopóki pozwala się znaleźć!
Wzywajcie Go usilnie, ponieważ jest blisko!
A jeśli grzesznik poniecha dróg niegodziwości
i wszelki zdrożny zamiar usunie z umysłu,
to wówczas może powrócić do PANA miłosierdzia,
a Ten okaże mu swoje zmiłowanie!
Nasz Bóg jest bowiem Tym,
który obfituje we wszelkie przebaczenie.

Księga Izajasza 55,10-11 (NPD)

17 listopada 2019

Księga Izajasza 41,17-20 (NPD)

17 listopada 2019